• Stowarzyszenie elektryków polskich

Zapraszamy do zapoznania się z naszym parkiem maszyn

Dla naszych kursantów oddajemy 15 wózków widłowych wszystkich typów.

Uprawnienia SEP | Kursy elektryczne | Kursy energetyczne | Kursy gazowe

W Centrum Szkoleń można zrobić również zdobyć uprawnienia SEP trzech kategorii:

 • grupa 1: kursy elektryczne
 • grupa 2: kursy energetyczne
 • grupa 3: kursy gazowe

Każdy z kursów w tych trzech grupach przygotowuje do eksploatacji (E) i/lub dozoru (D) instalacji, sieci i urządzeń elektroenergetycznych oraz gazowych.

Posiadamy trzy ośrodki, w których możesz zrobić uprawnienia SEP: Łódź, Warszawa, Gdańsk.

Nasi kursanci mają szansę zrobienia u nas KURSU NA RATY:

Kursy na Raty

Jaki jest zakres poszczególnych uprawnień SEP?

Zacznijmy od kategorii G1 (program obejmuje kategorię D+ E): Kursy na kombajny
 • Sieci, urządzenia i instalacje o napięciu do i powyżej 1 kV,
 • Urządzenia do elektrolizy,
 • Urządzenia elektrotermiczne
 • Sieci trakcyjne,
 • Oświetlenie uliczne,
 • Elektryczne urządzenia w wykonaniu przeciwwybuchowy,
 • Zespoły prądotwórcze.
W kategorii G2 zyskuje się możliwość dozorowania i eksploatacji urządzeń wytwarzających, przetwarzających, przesyłających i zużywających ciepło oraz innych urządzeń energetycznych. Są to: Kursy energetyczne
 • Pompy, ssawy, wentylatory i dmuchawy,
 • Turbiny parowe i wodne,
 • Wymienniki ciepła,
 • Piece przemysłowe,
 • Kotły parowe oraz wodne na paliwa stałe, płynne i gazowe,
 • Sprężarki,
 • Urządzenia wentylacji, klimatyzacji i chłodnicze,
 • Sieci i instalacje cieplne.
W ostatniej kategorii G3 możesz zyskać uprawnienia do eksploatacji i dozorowania urządzeń, instalacji i sieci gazowych wytwarzających, przetwarzających, przesyłających, magazynujących i zużywających paliwa gazowe. Kursy gazowe
 • Urządzenia do magazynowania paliw gazowych,
 • Sieci gazowe do 0,5 MP i powyżej,
 • Przemysłowe odbiorniki paliw gazowych o mocy powyżej 50 kW,
 • Turbiny gazowe,
 • Urządzenia do produkcji paliw gazowych, generatory gazu,
 • Urządzenia i instalacje gazowe,
 • Urządzenia i instalacje gazowe o ciśnieniu nie wyższym niż 5 kPa oraz powyżej 5 kPa.