• Zawiesia

Zapraszamy do zapoznania się z naszym parkiem maszyn

Dla naszych kursantów oddajemy 15 wózków widłowych wszystkich typów.

Specjalista do spraw kontroli zawiesi

Specjalista do spraw kontroli zawiesi

Wszystkie zawiesia powinny być kontrolowane zgodnie z częstotliwością eksploatacji, nie rzadziej niż raz w roku. Kontrola powinna być wykonana przez osobę z odpowiednią wiedzą. Głównym zadaniem specjalisty do spraw kontroli zawiesi jest prowadzenie dzienników konserwacji oraz wyznaczenie terminów badań.

Szkolenie odbywa się na podstawie norm EU:

  • Zawiesia włókienne (bezpieczeństwo) - PN EN 1492
  • Zawiesia z lin stalowych (bezpieczeństwo) - PN EN 13414
  • Łańcuch o ogniwach krótkich do podnoszenia ładunku (bezpieczeństwo) - PN-EN 818
  • Zdejmowane urządzenia chwytające (bezpieczeństwo) - PN-EN 13155+A2:2009

Zawiesie – wyposażenie każdego żurawia

Podwieszanie zawiesi

Kursy na specjalistę do spraw kontroli zawiesi przeprowadzane są w naszych ośrodkach szkoleniowych lub u Klienta. Po szkoleniu każdy jego uczestnik zdobywa:

  • uprawnienia Specjalisty do spraw zawiesi
  • zaświadczenie ukończenia szkolenia
  • imienną pieczątkę z indywidualnym numerem uprawnień

Warunki przystąpienia do kursu na zawiesia

Kurs szkoleniowy trwa 2 dni. Podczas szkolenia Kursant zdobywa kompleksową wiedzę odnośnie zawiesi oraz ich przeglądów i konserwacji. Po szkoleniu Kursant otrzymuje zaświadczenie kwalifikacyjne, które uprawnia do corocznej, okresowej lub doraźnej kontroli zawiesi. Warunkiem podjęcia szkolenia jest ukończone 18 lat oraz minimum podstawowe wykształcenie.