• Stowarzyszenie elektryków polskich

Zapraszamy do zapoznania się z naszym parkiem maszyn

Dla naszych kursantów oddajemy 15 wózków widłowych wszystkich typów.

PROGRAM NAUCZANIA DLA OSÓB ODTWARZAJĄCYCH HISTORIĘ EKSPLOATACJI – RESURS

1. Cel kursu
Celem kursu jest przygotowanie kursantów, do samodzielnego przeliczania, odtwarzania historii eksploatacji Urządzeń Transportu Bliskiego, oraz przeliczania parametrów granicznych stosowanych do oceny i identyfikacji stanu technicznego.

2. Warunki uczestnictwa w kursie

 • ukończone 18 lat
 • stan zdrowia umożliwiający wykonywanie pracy potwierdzone orzeczeniem lekarza uprawnionego do wykonywania badań profilaktycznych

3. Założenia organizacyjne
Szkolenie przeznaczone dla osób, odtwarzających historię eksploatacji maszyn i urządzeń, oraz wyliczających resurs dla urządzeń podlegających pod Dozór Techniczny. Jednostka lekcyjna trwa 45minut. Egzamin po kursie składa się z części teoretycznej i praktycznej.

L.P. TEMAT GODZ.
1 ANALIZA NORM DEFINIUJĄCYCH GNP PODSTAWY PRAWNE UDT 2
2 WYLICZANIE GRANIC PROJEKTOWANEJ ŻYWOTNOŚCI KONSTRUKCJI 3
3 PRZELICZANIE RESURSU WYBRANYCH MASZYN I URZĄDZEŃ 3
4 ĆWICZENIA PRAKTYCZNE PRZELICZANIE RESURSU 2

SZCZEGÓŁOWY PROGRAM NAUCZANIA

1. Analiza norm przydatnych do wyliczania resursu (2 godziny)

 • ISO 9927 –1 – Cranes. Inspections. Part 1. General
 • PN-ISO 4301 –1 – Dźwignice . Klasyfikacja. Postanowienia ogólne
 • PN-ISO 4301 –5 – Dźwignice. Klasyfikacja. Suwnice pomostowe i bramowe
 • PN-ISO 4306 –1 –Dźwignice. Terminologia. Terminologia ogólna
 • ISO 12482-2014 –Cranes–Monitoring for Crane design working period
 • Zmiany w przepisach Urzędu Dozoru Technicznego

2. Wyliczanie granic projektowanej żywotności konstrukcji (3 godziny)
a) Analiza wzoru na przykładowe osiągnięcie projektowanej żywotności konstrukcji wg normy ISO 12482-2014
b) Analiza wzoru na przykładowe osiągnięcie projektowanej żywotności mechanizmu wg normy ISO 12482-2014
c) Przykłady konstrukcji nośnych, określanych przez ilość cykli roboczych

3. Przeliczanie resuru wybranych maszyn i urządzeń
- Definicja oraz czynności podczas wykonywania przeglądu specjalnego
- Kryteria oceny przeglądów specjalnych
- Przeliczanie resursu na podstawie podstawowych parametrów maszyn
- Rejestracja przez eksplatującego warunków eksploatacji urządzeń:

 • rejestrowanie przyrządami
 • rejestrowanie w dzienniku, łącznie ze stosowaniem liczników
 • rejestrowanie na podstawie procesu technologicznego
 • rejestrowanie na podstawie informacji o produkcji
 • informacja o warunkach eksploatacji jest niekompletna
 • brak informacji o historii urządzenia

4. Ćwiczenia praktyczne
Ćwiczenia powinny obejmować przygotowanie do samodzielego określenia żywotności kostrukcji nośnych, jak i poszczególnych mechanizmów maszyn i urządzeń.

5. Uwagi merytoryczne
Maksymalna liczebność grupy na zajęciach:
- teoretycznych 15 osób
Liczebność grupy na podanym poziomie, pozwala na lepsze przyswojenie wiedzy z zakresu prowadzonego szkolenia.

6. Wykładowcy
Osoby prowadzące szkolenie, posiadają wiedzę teoretyczną jak i praktyczną z zakresu zagadnień poruszanych podczas zajęć. Zajęcia powinny być prowadzone w salach wyposażonych w pomoce dydaktyczne (plansze, schematy, materiały w formie elektronicznej) umożliwiające łatwiejsze pojmowanie zagadnień poruszanych na zajęciach teoretycznych. Każdy z uczestników powinien otrzymać materiały szkoleniowe zgodne z tematyką poruszaną na zajęciach. Szkolenie powinno być prowadzone w formie prezentacji multimedialnej, wykładów lub dyskusji na tematy poruszane na zajęciach. Sala wykładowa musi spełniać warunki BHP, oraz być przygotowana do prowadzenia zajęć teoretycznych.

7. Czas trwania szkolenia
8 godzin dla pełnego szkolenia z zakresu przeliczania granic żywotności maszyn i urządzeń

Nasi kursanci mają szansę zrobienia u nas KURSU NA RATY:

Kursy na Raty