• Szkolenie z pierwszej pomocy

Zapraszamy do zapoznania się z naszym parkiem maszyn

Dla naszych kursantów oddajemy 15 wózków widłowych wszystkich typów.

Kurs pierwszej pomocy

Pierwsza pomoc przedmedyczna

W życiu każdego może wystąpić sytuacja, która będzie wymagać gwałtownego działania aby uratować komuś życie lub zdrowie. Taka sytuacja może się zdarzyć gdziekolwiek: w pracy, w drodze, na imprezie, nawet w domu. Niestety w takich momentach większość ludzi gubi się i zamiast udzielić niezbędnej pierwszej pomocy wpada w panikę. Taka reakcja wynika z nieznajomości i niekompetencji w tego typu sprawach. Gdy ktoś potrzebuje pierwszej pomocy ważna jest każda sekunda.

Dbając o bezpieczeństwo każdego Centrum Szkoleń postanowiło przygotować nowy kurs z zakresu udzielenia pierwszej pomocy. Program kursu „Pierwsza pomoc” trwa 4 godziny i składa się z teoretycznej i praktycznej części. Szkolenie przeprowadzane jest w grupach składających się maksymalnie z 15 osób. Czas trwania kursu może zmieniać się w zależności od ilości uczestników. Centrum Szkoleń zapewnia wszystkie niezbędne poglądowe materiały, fantomy itd. aby szkolenie odbyło się z największą skutecznością.

Resuscytacja krążeniowo-oddechowa (RKO)

Resuscytacja krążeniowo-oddechowa

Podczas kursu pierwszej pomocy każdy uczestnik dowie się o prostych czynnościach wykonywanych przed przybyciem ratowników oraz dowie się czym jest RKO czyli resuscytacja krążeniowo-oddechowa i jak ją prawidłowo przeprowadzać oraz w prosty sposób sprawdzać podstawowe funkcje życiowe osoby poszkodowanej. Nauczy się prawidłowo i skutecznie podawać informację podczas rozmowy telefonicznej z przedstawicielem służby ratowniczej. Po szkoleniu Kursant będzie umiał prawidłowo postępować w przypadkach:

  • zasłabnięć i omdleń
  • napadów epilepsji
  • oparzeń
  • opatrywaniu krwotoków
  • unieruchamianiu złamań
  • ciał obcych w drogach oddechowych.

BLS-Basic Life Support

Schemat BLS jest zalecany przez Europejską Radę Resustytacji i powinno się go stosować w każdej sytuacji zagrożenia życia. Szkolenie prezentuje program , którego celem jest przygotowanie kursantów od strony praktycznej do udzielania pierwszej pomocy w stanach zagrożenia życia. Część teoretyczna Basic Life Support (BLS) składała się będzie z krókich bloków informacyjno-wykładowych na temat prostych czynności wykonywanych przed przybyciem Zespołu Ratownictwa Medycznego.

Pierwsza pomoc przedmedyczna

Pierwszą pomocą nazywa się zespół czynności wykonywanych w razie wypadku, urazu lub nagłego ataku choroby w celu ochrony życia lub zdrowia poszkodowanego oraz zminimalizowania niekorzystnych następstw, zanim możliwe będzie udzielenie specjalistycznej pomocy medycznej. Do udzielenia pierwszej pomocy zobowiązany jest każdy człowiek, nie tylko specjalnie wykwalifikowane osoby. Nieudzielenie pierwszej pomocy uważa się za przestępstwo i jest karalne przez organy ustawodawstwa.

Warunki przystąpienia do kursu

Na koniec szkolenia pierwszej pomocy każdy z uczestników otrzymuje certyfikat uczestnictwa w polskim i angielskim języku, który jest uznawany we wszystkich krajach UE. Certyfikat jest ważny 2 lata od daty wydania. Jedynym warunkiem uczestnictwa w kursie jest ukończone 18 lat.