• Kursy na wózki widłowe

Zapraszamy do zapoznania się z naszym parkiem maszyn

Dla naszych kursantów oddajemy 15 wózków widłowych wszystkich typów.

Obsługa i napełnianie przenośnych zbiorników ciśnieniowych o pojemności pow. 350 cm3.

UPRAWNIENIA, KTÓRE UZYSKACIE OBEJMUJĄ TAKIE GAZY JAK:

Zbiorniki ciśnieniowe
 • Tlen techniczny
 • Ditlenek azotu
 • Sprężone powietrze
 • Hel
 • Wodór
 • Azot
 • Amoniak
 • Argon
 • Tlen medyczny
 • Podtlenek azotu
 • Mieszaniny gazów

SZKOLENIE OBEJMUJE GAZY O RÓŻNYCH STANACH SKUPIENIA:

KONTAKT W SPRAWIE SZKOLENIA Z INSTRUKTOREM ADAMEM: +48 696-801-805

 • Sprężone
 • Skroplone
 • Rozpuszczone
 • Kriogeniczne (skroplone, silnie schłodzone)

Szkolenie obejmuje również, szczegółowe informację dotyczące budowy oraz przeznaczenia butli i zaworów.

Zajęcia obejmują również szczegółowe informację dotyczące ADR (transportu oraz zasad przewożenia butli z gazem)

Podstawowe akty prawne:

Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z 9 lipca 2003r. W sprawie warunków technicznych dozoru technicznego w zakresie eksploatacji niektórych urządzeń ciśnieniowych

Rozporządzenie Rady Ministrów z dn. 17 grudnia 2013r. W sprawie rodzajów urządzeń technicznych podlegających dozorowi technicznemu w elektrowni jądrowej.

Czas trwania szkolenia: 2dni

 • 1 dzień – zakres teoretyczny (8 godzin szkolenia)
 • 2 dzień – zakres teoretyczny i praktyczny (8 godzin szkolenia)
 • 2 dzień – obejmuje szkolenie praktyczne, oraz egzamin wewnętrzny
 • Szkolenie zakończone jest egzaminem Urzędu Dozoru Technicznego, wyznaczonego w terminie 30 dni od daty złożenia wniosku o sprawdzenie kwalifikacji.