• Wstępne i Okresowe Szkolenia BHP

Zapraszamy do zapoznania się z naszym parkiem maszyn

Dla naszych kursantów oddajemy 15 wózków widłowych wszystkich typów.

Szkolenia BHP dla pracowników i pracodawców, Wstępne i Okresowe, Kursy BHP

Szkolenia BHP

Czy masz już dość monotonnych i nic nie wnoszących do życia szkoleń z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy? Nużą cię kursy bhp, które są zmorą pracowników i nie przynoszą żadnych pożądanych rezulatatów?

Mamy odpowiedź na Twoje potrzeby! Kursy i szkolenia BHP

W naszej bogatej ofercie kursów na urządzenia transportu bliskiego nie mogło również zabraknąć szkoleń bhp. Szkolenia BHP prowadzone są przez doświadczonych instruktorów z uprawnieniami UDT. Podczas zajęć wykładowcy wykorzystują liczne przykłady, materiały filmowe i inne metody dydaktyczne pozwalające łatwo zapamiętać omawiany materiał.

Są to informacje niezbędne do prawidłowego funkcjonowania wszystkich zakładów pracy.

Art. 15 k.p informuje: "Pracodawca jest zobowiązany zapewnić pracownikom bepzieczne i higieniczne warunki pracy".

Aby jednak wiedzieć, co oznacza podany wyżej cytat, należy przejść kompleksowe szkolenie z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy. Do odbycia kursu BHP zobligowani są wszyscy pracownicy oraz pracodawcy.

Kursy BHP
  • Kursy BHP dla pracodawców – nastawione na przekazanie pracodawcy wszystkich istotnych infromacji z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy, zapoznanie z przepisami i wdrożenie ich w życie zakładu pracy.
  • Kursy BHP dla pracowników – pozwalają zapoznać się pracownikowi z przysługującymi mu prawami i obowiązkami w ramach przestrzegania bezpieczeństwa na terenie zakładu pracy, zawierają elementy szkolenia ppoż oraz zasady udzielania pierwszej pomocy.

Oprócz klasycznych szkoleń BHP dla pracowników i pracodawców oferujemy również:

  • Szkolenia BHP wstępne – zawierają podstawowe informacje na temat bezpieczeństwa i higieny pracy, które nowy pracownik powinien poznać zanim zostanie dopuszczony do wykonywania swoich zawodowych czynności.
  • Szkolenia BHP okresowe – te szekolenia odbywają się cyklicznie, w określonych odstępach czasu. Ich częstotliwość uwarunkowana jest rodzajem pracy i stanowiskiem danego pracownika.

Podstawowe obowiązki pracownika w zakresie bhp określone zostałt w art. 211 k.p.

Dlaczego warto wybrać kursy BHP w Centrum Szkoleń?

Zapraszamy do skorzystania z naszej oferty szkoleniowej. Zajęcia prowadzą profesjonalni wykładowcy, posiadający wiedzę merytoryczną oraz szerokie umiejętności dydaktyczne. Dzięki temu wszystkie kursy są ciekawie realizowane, przy wykorzystaniu atrakcyjnych materiałów szkoleniowych. Sprawdź i się przekonaj, że nauka z nami to sama przyjemność.