• Kursy magazyniera

Zapraszamy do zapoznania się z naszym parkiem maszyn

Dla naszych kursantów oddajemy 15 wózków widłowych wszystkich typów.

Kursy Magazyniera, Szkolenie na Magazyniera z Uprawnieniami

Kursy Magazyniera

Kurs na magazyniera to fantastyczna propozycja dla operatorów wózków jezdniowych, pozwala on na zyskanie dodatkowych uprawnień magazyniera, zapoznanie się ze wszystkimi podstawowymi pojęciami logistycznymi i z zakresu towaroznawstwa. Jeśli jeszcze nie masz tych uprawnień, to przyjdź do nas na kurs na magazyniera i zwiększ swoje szanse na rynku pracy oraz zarobki.

Co obejmuje kurs na magazyniera w Centrum Szkoleń?

Kursy na magazyniera składa się z dwóch modułów: teoretycznego i praktycznego. Dzięki temu zyskujesz możliwość poznania całej niezbędnej w tej pracy teorii oraz skorzystania z przykładowego programu komputerowego, który służy do usprawnienia pracy magazyniera. Uczysz się również obsługi skanera. Oto bardziej szczegółowy plan kursu:

 • procesy magazynowe,
 • towaroznawstwo,
 • przepisy i normy prawne,
 • ewidencja towarów i inwentaryzacja,
 • obsługa programów magazynowych,
 • osbługa skanera.


Kurs Menadżer/Kierownik Magazynu

Z problematyką składowania i zarządzania zapasami towarów spotykamy się wszyscy i wszędzie. Organizacja i zarządzanie magazynem to proces trudny, kosztowny, wymagający zróżnicowanej wiedzy i mający decydujący wpływ na ostateczny efekt procesu sprzedaży w oczach klienta.

Prowadzenie gospodarki towarowo- magazynowej obarczone jest znacznym ryzykiem, co w świetle trudności, na jakie napotyka gospodarka światowa, przekłada się na dodatkowy stres jakim obarczeni są menedżerowie zarządzający magazynami. Wiele firm boryka się z ogromnymi kłopotami finansowymi, będącymi również w znacznej mierze skutkiem zamrożenia dużych zasobów kapitału w składowanych w magazynie produktach, których nie da się sprzedać (tzw. „ martwy stock“).

Niniejszy kurs ma za zadanie przedstawić zasady podejmowania właściwych decyzji dotyczących miejsca, wielkości, typu i sposobu funkcjonowania magazynu, jak i metody efektywnego zarządzania magazynem już istniejącym, przyswojenie prostych technik składowania produktów oraz poznanie niezależnych i obiektywnych współczynników i narzędzi kontroli obrotu zapasami.

Kurs skierowany jest do osób:

 • zajmujących stanowisko Kierownika/Manager magazynu chcących podnieść swoją wiedze i umiejętności
 • odpowidzielanych za logistykę i spedycje w firmie
 • kierujących pracownikami w procesie logistyki i spedycji
 • będących pracownikami BHP i HR w procesach logistyki i magazynowania
 • właścicieli Firm
 • bez doświadczenia na stanowisku kierowniczym, zajmujących obecnie stanowisko Magazniera
 • nastawionych na podniesienie kwalifikacji, rozwój i awans zawodowy
 • specjalistów do spraw inwentaryzacji, składowania
 • specjalistów odpowiedzialnych za przygotowanie i zarządzanie powierzchnią składowania, zakupem wyposażenia magazynowego (systemy składowania, systemy zarządzania składowanym towarem, maszyny wspomagające rozkładanie i zbieranie towarów, transport magazynowy ręczny i mechaniczny, systemy nadawania i czytania kodów paskowych, taśmociągi, przenośniki, komputery oprogramowanie, etc.)
Celem kursu jest przyuczenie do wykonywania pracy na stanowisku Menadżer/Kierownik Magazynu.

Tematyka poruszana na kursie to : organizacja pracy w magazynach, podstawy zagospodarowania magazynu i technologii magazynowej, prowadzenie dokumentacji magazynowej, obieg dokumentó i towarów w magazynie, obsługa komputera w zakresie podstwowoym oraz obsługa programów magazynowych.

Inofrmacje organizacyjnę:

Termin: 05.12.2016 r. - 09.12.2016 r.

Miejsce : Centrum Szkoleń BHP Łódź ul. Siedlecka 3b. W godzinach 8:00 – 16:00.

W ramach kursu Centrum Szkoleń BHP oferuje:

 • wyposażoną salę szkoleniową,
 • halę dostosowaną do zajęć praktycznych na urządzeniach transportu bliskiego
 • mateiały szkoleniowe dla każdego uczestnika,
 • catering w postaci przerw kawowych obejmujący napoje ciepłe, zimne oraz susz konferencyjny
 • gorący posiłek,
 • nieograniczony dostęp do magazynu w tym do zajęć praktycznych na różnego rodzaju wózkach jezdniowych
 • dostęp do specjalistów, którzy będą indywidualnie odpowiadać na pytania po regulaminowym czasie szkolenia, tzw. Warsztaty indywidualne.
 • Certyfikat ukończenia szkolenia
 • pomoc przy rezerwacji noclegu
Koszt całkowity 1500zł + Vat. Cena nie obejmuje zakwaterowania.

Firma Centrum Szkoleń BHP zachęca do wzięcia udziału w Kursie Menadżer/Kierownik Magazynu ze względu na praktyczną formę zajęć. Trenerzy Centrum Szkoleń BHP przekazują treści w sposób prosty i zrozumiały dla każdego słuchacza kursu, dostarczając przy tym praktyczną wiedze i umiejętności są kompetentni, z bogatym doświadczeniem, opierają swoją wiedze na autentycznych informacjach.

Prowadząc kurs przekazują wiedzę w sposób bardzo przystępny, ujmując wszystkie interesujące uczestników zagadnienia.

Na zajęciach teoretycznych i praktycznych uczestnicy kursu pracują na konkretnych przykładach.

Do kogo skierowany jest nasz kurs na magazyniera?

Szkolenie na magazyniera może zrobić praktycznie każdy, choć tak naprawdę sam w sobie znaczy on niewiele, jeśli nie posiada się również uprawnień na wózki jezdniowe. Dlatego tym samym przy okazji kursu na magazyniera zachęcamy do zrobienia szkolenia z zakresu obsługi wózków jezdniowych. Taki pakiet to naprawdę wiele możliwości na rynku pracy, nie tylko w Polsce, ale również za granicą, ponieważ nasze uprawnienia honorowane są na terenie całej Unii Europejskiej. Aby zrobić szkolenie na magazyniera należy spełnić proste warunki:

 • mieć ukończone 18. rok życia,
 • mieć minimum wykształcenie podstawowe,
 • mieć niezbędną dokumentację lekarską informującą o braku przeciwwskazań do pracy w zawodzie operatora wózków jezdniowych oraz na terenie magazynu.

Stopień początkujący – średniozawansowany

Menadżer/Kierownik Magazynu to osoba, która planuje, organizuje, kieruje oraz kontroluje działalność związaną z funkcjonowaniem magazynu, tj. odbiór, transport, przechowywanie, wypełnianie zamówień i utrzymanie odpowiedniego poziomu obiektu magazynowego. Do głównych obowiązków tego pracownika należą m.in. odpowiedzialność za zapewnienie płynnego i efektywnego łańcucha zaopatrzenia poprzez nadzór nad działalnością magazynu, organizowanie pracy personelu magazynu, planowanie, nadzór i koordynacja przepływu towarów, planowanie optymalnego wykorzystania przestrzeni magazynowej, kontrola dokumentacji przepływu towarów, przeprowadzanie inspekcji magazynu oraz jego wyposażenia(przygotowywanie porządku prac, np: naprawy i wymiany sprzętu) przyjmowanie i odpowiadanie za reklamacje dotyczące problemów związanych z dostawą towaru.

Podczas kursu każdy uczestnik nabędzie umiejętności adekwatne do pracy na stanowisku Menadżer/Kierownik Magazynu :

 • rozwinie swoje umiejętności planowania i analizy sprzedaży,
 • pozna techniki określania celów, planowania i wdrażania projektów zmian w organizacji,
 • uświadomi sobie korzyści wynikające z posiadania wiedzy dotyczącej organizacji i planowania sprzedaży oraz praw klienta
 • pozna podstawowe procesy zachodzące podczas zarządania gospodarką magazynową,
 • nabędzie podstawowe umiejętności z zakresu obsługi programów magazynowych,
 • nabędzie umiejętności z obszaru zarządzania zespołem i stworzenia własnej wizji siebie jako menedżera,
 • zapozna się z metodami udzielania informacji zwrotnej jak również metodami obiektywnej oceny pracownika,
 • nabędzie umiejętności planowania, organizacji pracy własnej jak również wytyczenia celów stanowiących priorytet realizowanych projektów w gospodarce magazynowej ,
 • nabędzie niezbędną wiedzę do procesu rekrutacji pracowników magazynu
 • zapozna się z rodzajem uprawnień niezbędnych na stanowisku Operator wózków jezdniowych
 • zapozna się z obowiązkiami pracodawcy oraz z zagrożeniami związanymi z wyborem uprawnień danego typu wózków
 • zapozna się z urządzeniami i nabędzie wiedzę jak wybrać odpowiednie typy wózków do prac na magazynie
 • zapozna się z wymogami technicznymi postawionymi przez Urzęd Dozoru Technicznego
 • nabędzie umiejętności udzielenia pierwszej pomocy oraz przedstawi zagrożenia występujące podczas prac magazynowych (moduł pierwszej pomocy zakończony egzaminem)

Metodyka kursu:

Szkolenie prowadzone będzie przez wykwalifikowaną kadrę dydaktyczną posiadająca kwalifikacje, umiejętności oraz wieloletnie doświadczenie. Szkolenie odbywa się na hali w otoczeniu 20 różnych wózków jezdniowych (wszystkie typy rówenież systemowe). Każdy z modułów programu składa się zarówno zajęcia teoretyczne jak i zajęcia praktyczne.

Program kursu:

Kurs składa się z kilku modułów tematycznych obejmujących odrębny zakres wiedzy dla każdej części. Ważne jest to, że konstrukcja kursu pozwala na prowadzenie szkolenia w formie warsztatów praktycznych. W rezultacie kursanci otrzymują ogromną dawkę porad dotyczących rekrutacji i selekcji kandydatów, zarządzania personelem wraz z aspektami prawnymi dotyczącymi uprawnień wymaganych na stanowiskach pracy w magazynie.

Human Resources - zarządanie personelem
 • profesjonalna rekrutacja i dobór kandydatów
 • zakres i podział obowiązków dla pracowników
 • koordynacja czasu pracy
 • zarządzanie zasobami ludzkimi w aspekcie psychologicznym(zaangażowanie i praca zesopłowa)
 • proces motywacji i czynniki motywujące
 • orientacja na cele materialne i niematerialne
 • szkolenia
Efektywna komunikacja
 • budowanie efektywnej komunikacji w oparciu o dialog
 • komunikacja wewnętrzna
 • konstruktywne zarządzanie relacjami
 • język perswazji w praktyce
Analiza uprawnień pracowników
 • odpowiedzialność materialna pracownika
 • bezpieczeństwo i higiena pracy
 • państwowa inspekcja pracy

Specjalistyczny moduł : obowiązki pracodawcy – uprawnienia UDT oraz rejestracja urządzeń w UDT

Kurs pierwszej pomocy (podstawowy kurs pierwszej pomocy z uwzględnieniem zagrożeń występujących w magazynie)