• Centrum Szkoleń

Zapraszamy do zapoznania się z naszym parkiem maszyn

Dla naszych kursantów oddajemy 15 wózków widłowych wszystkich typów.

Wózki widłowe: pojęcia z zakresu ładunkoznawstwa

Aby bezpiecznie eksploatować wózki jezdniowe należy wcześniej poznać wszystkie zasady transportowe – bo w końcu wózki są urzadzeniami transportu bliskiego, które wymagają dokładnego zgłębienia. Wtedy jazda na nich nie stanowi zagrożenia dla operatora ani dla osób postronnych. Jednym z zagadnień poruszanych na naszych kursach są podstawy ładunkoznawstwa. W dzisiejszym wpisie wyjaśnimy takie pojęcia, jak tranport wewnętrzny i ładunek oraz określenia pokrewne. Zapraszamy do czytania i komentowania naszych artykułów.

Czym jest transport? Podział transportu

Ładunkoznawstwo

Jest to zespół czynności związanych z przemieszczaniem towaru przy użyciu odpowiednich środków. Zagadnienie to obejmuje więc zarówno czynności, jak przemieszczanie towaru z miejsca na miejsce, jak i załadunek, wyładunek oraz przeładunek.

Pojęcie transport jest jednak zbyt szerokie dla naszych potrzeb i musimy je zawęzić. Powiedzmy więc sobie o transporcie wewnętrznym. Jest to transport w obrębie określonego obiektu (hala, przedsiębiorstwo, budowa). Jeśli mamy uprawnienia de tego i wyjedziemy poza dany teren, to będzie to już transport zewnętrzny. My jednak skupimy się dziś na jego, wspomnianej wyżej, pierwszej odmianie.

Istnieje kilka podziałów transportu wewnętrznego i głównym kryterium określania go jest lokalizacja czynności transportowych. Dzieli się on więc na:

  • transport produkcyjny – jest to przewożenie surowców i półfabrykantów w obrębie fabryki, jest to część procesu produkcyjnego.
  • transport składowo-magazynowy – to zjawisko zachodzi, kiedy produkty są już gotowe do przewiezienia ich z hali produkcyjnej do magazynu.

To kryterium wydaje się najważniejsze, ale dla porządku przywołamy jeszcze drugie. Ze względu na rodzaj użytych środków transport wewnętrzny dzielimy na:

  • transport ręczny – jest to transport obejmujący wszelkie prace wykonywane prze udziale siły mięśni lub prostych środków.
  • transport mechaniczny – dzieli się dalej ze względu na użyte środki transportu bliskiego na: dźwignicowy, przenośnikowy oraz kołowy.

Ładunek – podstawowe pojęcia

Ładunkoznawstwo

Ładunek to określona masa towarowa, którą trzeba przemieścić we wskazane miejsce przy użyciu określonych środków transportowych.

Paleta – jest najczęściej używanym sposobem przemieszczania i składowania jednostek ładunkowych. Paletę określamy jako narzędzie w formie podestu, na którym można wygodnie ułożyć jednostki ładunkowe lub opakowania zbiorcze. Istnieją trzy najpopularniejsze rodzaje palet: paleta płaska, paleta skrzyniowa, paleta słupkowa.

Wiadomości z zakresu ładunkoznawstwa są częścią programu kursu na magazyniera, który możesz zrobić w Centrum Szkoleń. Zapraszamy do regularnego odwiedzania naszej strony internetowej i śledzenia naszego fanpage'a na facebooku oraz aktywnego udziału w dyskusjach i konkursach.