• Centrum Szkoleń

Zapraszamy do zapoznania się z naszym parkiem maszyn

Dla naszych kursantów oddajemy 15 wózków widłowych wszystkich typów.

Wózki widłowe z butlą z gazem LPG

Podczas kursu na wózki jezdniowe podnośnikowe 1wjo lub 2wjo wprowadzamy zagadnienie, które jest bardzo pomocne w pracy każdego operatora, mianowicie: wymianę butli gazem LPG. Chcielibyśmy zaprezentować mini-kurs ogarniający najważniejsze zagadnienia, które okazują się niezbędne przy nauce tej czynności, poza tym przedstawimy też ogólne informacje na temat samego gazu LPG.

Krótki opis gazu LPG

Gaz LPG

Gaz LPG jest jednym z dostępnych na rynku paliw, które możne wykorzystać do zasilania wózków widłowych. LPG oznacza Liquid Petroleum Gas, czyli ciekły gaz ropopochodny. Gaz ten inaczej można nazwać "płynnym" i będzie to zgodne z jego konsystencją, ze stanem skupienia, w którym występuje. Gaz LPG jest mieszaniną gazów węglowodorowych. Głównie pojawiają się w nim więc propan (C3H8) i butan (C4H10). W nieznacznej ilości występuje również mieszanka innych gazów: metanu, etanu, propylenu, butylenu. W okresie letnim stosuje się gaz w proporcjach: 40% propanu/60% butanu lub 50/50, natomiast zimą 60% propanu/40% butanu.

Zaczynamy wymianę butli z gazem LPG w wózku jezdniowym

Najpierw kilka uwag wstępnych. Trzeba pamiętać, by wymiana odbywała się tylko w odpowiednich warunkach: poza halą, w wolnej przestrzeni. Wymiany mogą dokonywać tylko osoby do tego odpowiednio uprawnione (przypominamy, że po naszym kursie na wózki widłowe zyskujesz takie uprawnienia). Dodatkowo powinny zachować szczególną ostrożność i zasadę ograniczonego zaufania do siebie i innych oraz samego sprzętu.

Butla z gazem LPG
 • 1. Wózek ustaw w miejscu przeznaczonym do wymiany butli
 • 2. Wózek widłowy zabezpiecz przed przemieszczaniem się – zaciągnąć hamulec ręczny.
 • 3. Zakręć zawór butli i pozwól gazowi wypalić się do końca – oznaką będzie samoczynne zgaśnięcie silnika wózka.
 • 4. Wyłącz zapłon.
 • 5. Odkręć śrubę mocującą przewód gazowy korzystając z klucza antystatycznego.
 • 6. Wymień butlę odpinając ją z mocującego uchwytu.
 • 7. Z pełnej butli zdejmij wszelkie zabezpieczenia producenta – jednocześnie sprawdź stan gumowej uszczelki zaworu.
 • 8. Sprawdź również ogólny stan techniczny zbiornika, zaworów oraz legalizację butli – prawidłowe oznaczenie i ważny termin badania technicznego. Nie wolno używać butli z uszkodzonym zaworem, gwintem, wgniecionych lub wybrzuszonych.
 • 9. Załóż pełną butlę zwracając uwagę na jej prawidłowe usytuowanie (góra/dół) w uchwycie mocującym.
 • 10. Przykręć końcówkę przeowdu doprowadzającego gaz do instalacji korzystając z klucza antystatycznego.
 • 11. Odkręć zawór butli i sprawdź szczelność połączenia korzystając z testera. W przypadku stwierdzenia nieszczelności w połączeniu instalacji gazowej wózka jezdniowego natychmiast zakręcić zawór butli.

Jeśli jesteś zainteresowany nauką wymiany butli z gazem LPG w pracy operatora, to zapraszamy do Centrum Szkoleń – możesz się tego nauczyć w ramach kursu na wózki jezdniowe.