• Centrum Szkoleń

Zapraszamy do zapoznania się z naszym parkiem maszyn

Dla naszych kursantów oddajemy 15 wózków widłowych wszystkich typów.

10 pytań i odpowiedzi do egzaminu UDT na podesty ruchome i podnośniki koszowe IP, IIP

Kolejnym urządzeniem transportu bliskiego, które postanowiliśmy dla Was omówić są podesty ruchome, zwane również podnośnikami koszowymi. W naszej firmie można zrobić uprawnienia na podesty ruchome 1P i podesty 2P. Podnośniki to urządzenia, które pozwalają wykonywać szereg prac na wysokości – montować, przeprowadzać konserwacje, malować itd. Dziś przedstawiamy zestaw pytań i odpowiedzi do przykładowego egzaminu teoretycznego UDT, który musi zdać każdy starający się o uprawnienia Urzędu Dozoru Technicznego.1. Wymień kilka obowiązujących przy podestach ruchomych aktów prawnych UDT i norm:

 • Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 października 2003 r. w sprawie warunków technicznych Dozoru Technicznego w zakresie eksploatacji niektórych urządzeń transportu bliskiego (Dz. U. Nr 193, poz. 1890),
 • Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. (Dz. U. Nr 62, poz. 287) w sprawie rodzajów prac wymagających szczególnej sprawności psychofizycznej
 • PN-EN 280 Przejezdne podesty ruchome – Obliczenia projektowe – Kryteria stateczności – Budowa – Bezpieczeństwo – Badania i próby

2. Podaj definicję podestu ruchomego

Jest to maszyna przejezdna, przeznaczona do przemieszczania osób na stanowiska robocze, na którym wykonują pracę z platformy roboczej, przy założeniu, że osoby te wchodzą na platformę i schodzą w jej jednym określonym położeniu dostępu i która składa się co najmniej z platformy roboczej z elementami sterowniczymi, wysięgnika podwozia.

3. Sklasyfikuj podane rodzaje podestów:

 • podesty przewoźne
 • podesty masztowe
 • podesty nożycowe
 • podesty teleskopowe
 • podesty stacjonarne

4. Wymień elementy budowy podestów ruchomych

 • platforma robocza,
 • wysięgnik,
 • podwozie,
 • elementy części mechanicznej,
 • elementy części elektrycznej,
 • elementy części hydraulicznej lub pneumatycznej.

5. Podaj 5 elementów zabezpieczających stosowanych w podestach ruchomych

 • Opuszczanie awaryjne,
 • Układ kontroli obciążenia
 • Poziomice
 • Podpory hydrauliczne i ich blokady , automatycznie wysuwane płozy stabilizujące urządzenia podczas prac wysokościowych,
 • Czujniki pomiaru wiatru.

6. Podaj 4 przyczyny utraty stateczności podestów ruchomych

Źle rozstawiony (wypoziomowany) podest; wywołanie siły bocznej; naniesienie własnych przeróbek konstrukcyjnych nieuzgodnionych z UDT; kolizja z przeszkodą podczas pracy.

7. Jakie są główne zasady bezpieczeństwa, których należy przestrzegać przy pracy z podnośnikami koszowymi (BHP)?

Ratowanie ludzkiego życia i zdrowia, noszenie indywidualnych środków ochronnych: kask, okulary, stopery, rękawice, odzież, kamizelka odblaskowa, uprząż przypinana do wyznaczonego miejsca w koszu.

8. Wymień czynności niedozwolone podczas pracy na podestach.

 • bycie pod wpływem środków wyskokowych i innych używek,
 • rozmawianie z osobami postronnymi,
 • korzystanie z telefonu komórkowego/ smartfona,
 • słuchanie muzyki
 • podnoszenie się nad ludźmi,
 • przeładowanie podestu

9. Omów czynności, które operator musi wykonać po zakończonej pracy na podnośniku koszowym

 • Sprawdzić, czy maszyna podczas pracy nie uległa awarii,
 • usunąć zanieczyszczenia powstałe podczas pracy na podeście i jego obszarze,
 • w razie rozładowania baterii – podłączyć do ładowania
 • odstawić urządzenie w wyznaczone miejsce.

10. Podaj najważniejsze dokumenty niezbędne przy pracy na podestach ruchomych

Dziennik konserwacji, DTR (czyli Dokumentacja Techniczno-Ruchowa), protokół, decyzja, księga rewizyjna.

To są przykładowe pytania na egzamin dozorowy, test UDT z podnośników koszowych. Jeśli chcesz odbyć szkolenie, podczas którego poznasz wszystkie zasady posługiwania się urządzeniami kategorii 1P lub 2P oraz bezstresowo nauczysz się korzystać z podestów ruchomych (oferujemy NIELIMITOWANE i BEZPŁATNE godziny nauki praktycznej), to zapraszamy do naszego Centrum Szkoleń.