• Centrum Szkoleń

Zapraszamy do zapoznania się z naszym parkiem maszyn

Dla naszych kursantów oddajemy 15 wózków widłowych wszystkich typów.

Rodzaje zawiesi żurawi przeładunkowych (przenośnych)

Dziś napiszemy nieco więcej o kursie na operatora żurawi przeładunkowych (przenośnych) i jednym z ważniejszych zagadnień oprócz prowadzenia tego rodzaju urządzeń transportu bliskiego. Warto na wstępie wspomnieć, że popularnie zwane HDS-y (Hydrauliczne Dźwigi Samochodowe) są zaliczane do dźwignic i dlatego posiadają całkiem bogaty zbiór norm PN-EN i PN-ISO, które regulują i systematyzują wiedzę na temat korzystania z nich. Jedno z zagadnień w zakresie obsługi dźwignic to zapoznanie się z rodzajami i funkcjami zawiesi. Dlatego właśnie podczas kursu na żurawie w kategorii IIŻ wiedza o nich jest niezbędna.

Dzięki poprawnej obsłudze zawiesi można bezpiecznie podwieszać, podnosić i transportować ładunki. Zawiesia są tym, co znajduje się więc pomiędzy hakiem a ładunkiem. Zawiesia dzielą się na zawiesia ogólnego przeznaczenia i zawiesia przeznaczenia specjalnego. Poniżej prezentujemy bardziej złożony podział:

Rodzaje zawiesi fot1

1. Zawiesia ogólnego przeznaczenia

 • pasowe
 • linowe
 • łańcuchowe

2. Zawiesia specjalnego przeznaczenia

 • uchwyty
 • trawersy
 • chwytaki
Dodatkowy podział może wyróżniać również zawiesia z pasów i lin włókiennych organicznych i syntetycznych. Korzystając z zawiesi również trzeba pamiętać o ważnych przepisach bezpieczeństwa i higieny pracy. Do tych najważniejszych należą zagadnienia konserwacji zawiesi, oceny jej stanu. Każde zawiesie musi być wyposażone w tabliczkę znamionową, z której można odczytać podstawowe parametry oraz sposoby ich użycia. Nie wolno korzystać z żurawi z zawiesią uszkodzoną bądź taką, z której tabliczki nie można odczytać niezbędnych danych. Istotny jest również parametr dla zawiesi charakterystyczny – długość L oraz DOR (Dopuszczalne Obciążenie Robocze). Dla zawiesi jednocięgnowych podaje się DOR dla pracy prostej i opasania. W praktyce korzysta się z dwóch metod określania wspomnianego parametru DOR. Te metody to:
 • liczenie kąta (alfa) – ten występuje pomiędzy zawiesiami. Podajemy go w przedziale od 0o – 90o i od 90o – 120o
 • liczenie kąta β (beta) – ten natomiast informuje o odchyleniu zawiesia od pionu. W tym wypadku podajemy go w przedziale 0o - 45o i 45o - 60o .
Oba sposoby liczenia dotyczą tego samego zagadnienia i określają te same warunki pracy. Różnica występuje jedynie w metodzie pomiaru. Kąt α nie może wynosić więcej niż 120o, a kąt β – większy niż 60o. Z tego bardzo jasno wynika, że β musi być równe jednej drugiej kąta α.

Rodzaje zawiesi fot2

Ostatnim zagadnieniem, które dzisiaj omówimy będą przykładowe zużycia zawiesi. To również bardzo ważny temat ze względu na bezpieczeństwo operatora żurawia i osób postronnych znajdujących się w pobliżu. Wyróżnia się następujące rodzaje uszkodzeń i zużyć:
 • rozerwanie splotki liny
 • wyciśnięcie splotki i wyciśnięcie drutu
 • supły lub zaciśnięte pętle wskutek zapętlenia liny
 • kątowa deformacja liny
 • zapętlenie liny, która została napięta bez możliwości jej obrócenia wokół własnej osi
 • deformacja w kształcie koszyka spowodowana nagłym obciążeniem luźnej liny.
Podczas eksploatacji zawiesi może również zdarzyć się tak, że dojdzie do uszkodzenia haka. Istnieje kilka podstawowych rodzajów uszkodzeń haków: wytarcie gardzieli, rozgięcie i pęknięcia. Każde uszkodzenie haka dyskwalifikuje go z użytku. Nie jest już bezpieczny w użytku. Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej na temat obsługi zawiesi w żurawiach innego rodzaju dźwignicach, to zapraszamy na kursy na operatora urządzeń transportu bliskiego, które prowadzone są w ogólnopolskiej firmie Centrum Szkoleń.