• Centrum Szkoleń

Zapraszamy do zapoznania się z naszym parkiem maszyn

Dla naszych kursantów oddajemy 15 wózków widłowych wszystkich typów.

10 Pytań na Egzamin UDT na Suwnice, Pytania Egzaminacyjne, Testy na Suwnice

Testy na suwniceJednym z kursów w Centrum Szkoleń, który można ukończyć jest kurs na suwnice. Samo przejście szkolenia jednak do niczego nie upoważnia i zdanie egzaminu państwowego jest warunkiem otrzymania legitymacji operatora suwnic z Urzędu Dozoru Technicznego. Ponieważ przygotowanie się do egzaminu UDT na suwnice bywa trudne, postanowiliśmy ułatwić to naszym kursantom publikując zestaw przykładowych pytań egzaminacyjnych. Oczywiście ta solidna porcja wiedzy nie zastąpi nikomu kursu na suwnice. Podczas szkolenia w naszej firmie zawsze dokładamy wszelkich starań, by każdy kursant bez problemu zdał egzamin na suwnice. Przygotowujemy solidnie, na ćwiczenia praktyczne również poświęcamy tyle, czasu ile realnie jest potrzebne.

Publikujemy przykładowy, przygotowany przez nas test na suwnice. Zapraszamy do lektury i wspólnej nauki. Poniżej pytania egzaminacyjne na suwnice:

1. Proszę zdefiniować kategorie uprawnień na suwnice II S i I S

 • II S – suwnice hakowe ogólnego przeznaczenia sterowane z poziomu roboczego, w tym bezprzewodowo.
 • I S – suwnice sterowane z kabiny i suwnice według kategorii II S.

2. Czym zajmuje się UDT? Proszę wymienić najważniejsze przepisy Urzędu Dozoru Technicznego obowiązujące w zakresie obsługi suwnic.

UDT to instytucja państwowa powołana przez ministra właściwego do spraw gospodarki. Zgodnie z ustawą o dozorze technicznym z dn. 21.12.2000 dozór nad urządzeniami, które mogą stwarzać zagrożenie dla życia lub zdrowia ludzkiego oraz mienia lub środowiska sprawuje Urząd Dozoru Technicznego.

Najważniejsze ustawy to:

 • Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122, poz. 1321, ze zm.) z późniejszymi zmianami.
 • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 grudnia 2012 r. w sprawie rodzajów urządzeń technicznych podlegających dozorowi technicznemu (Dz. U. 2012 Nr 0 poz. 1468), wydane na podstawie art. 5 ust. 2 ustawy o dozorze technicznym.
 • Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 18 lipca 2001 r. w sprawie trybu sprawdzania kwalifikacji wymaganych przy obsłudze i konserwacji urządzeń technicznych (Dz. U. Nr 79, poz. 849), zmienione rozporządzeniem z dnia 20 lutego 2003 r. (Dz. U. Nr 50, poz. 426), wydane na podstawie art. 23 ust. 5 ustawy o dozorze technicznym.
 • Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 października 2003 r. w sprawie warunków technicznych dozoru technicznego w zakresie eksploatacji niektórych urządzeń transportu bliskiego (Dz. U. Nr 193, poz. 1890).
 • Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 27 listopada 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości opłat za czynności jednostek dozoru technicznego (Dz. U. 2014 poz. 1675), wydane na podstawie art. 34 ust. 3 ustawy o dozorze technicznym.

3. Jakie są najczęściej wymieniane podziały suwnic?

 • Ze względu na sterowanie: sterowane z poziomu roboczego, zdalnie, z poziomu roboczego lub zdalnie, z kabiny, z kabiny lub zdalnie.
 • ze względu na rodzaj napędu: z napędem ręcznym, elektrycznym, hydraulicznym, pneumatycznym, mieszanym.
 • ze względu na budowę konstrukcji nośnej: mostowe, bramowe, półbramowe, podwieszane.
 • ze względu na przeznaczenie: hakowe ogólnego przeznaczenia, specjalne.

4. Proszę podać najważniejsze dane techniczne suwnic i krótko opisać dwa z nich

 • Udźwig,
 • prędkość podnoszenia,
 • prędkość jazdy urządzenia,
 • prędkość jazdy wózka suwnicy,
 • wysokość podnoszenia – jest to odległość, na jaką może suwnica lub cięgnik wznieść ładunek, podana jest zwykle w metrach w DTR (Dokumentacji techniczno-ruchowej) i na tabliczce znamionowej urządzenia oraz w instrukcji obsługi.
 • rozpiętość suwnicy – odległość między osiami symetrii szyn jezdnych, podana w metrach w DTR.
 • grupa natężenia pracy.

5. Z jakich elementów składa się typowa suwnica?

Suwnica składa się z następujących elementów:

 • konstrukcji nośnej,
 • wózka,
 • mechanizmu jazdy suwnicy,
 • mechanizmu jazdy wózka,
 • mechanizmu podnoszenia,
 • kabiny (posiadają tylko suwnice sterowane z kabiny),
 • aparatury i instalacji elektrycznej,
 • przyrządów sterowniczych,
 • urządzeń zabezpieczających.

Czasem testy na suwnice zawierają też pytania ogólne dotyczące zawiesi (jest to jeden z elementów szkolenia).

6. Proszę wymienić cztery podstawowe podziały lin stalowych

Wyróżnia się kilka podziałów lin stalowych. Do najczęstszych należą podziały ze względu na:

 • wykonanie splotek
 • kierunek zwicia liny i splotki
 • rodzaj rdzenia
 • rodzaj powłoki drutu

7. Proszę wymienić kilka (pięć) urządzeń zabezpieczających stosowanych w suwnicach.

 • Czujniki zbliżeniowe,
 • wiatromierze,
 • ogranicznik udźwigu,
 • łączniki bezpieczeństwa przy barierkach, klapach i drzwiach,
 • łącznik zatrzymania bezzwłocznego STOP (przycisk bezpieczeństwa).

8. Czym są zawiesia i w jakim celu się je stosuje?

Zawiesie to pomocniczy sprzęt do dźwignic hakowych. Służy do podwieszania lub podtrzymywania podnoszonych i transportowanych ładunków.

9. Proszę wymienić rodzaje zawiesi ze względu na wykonanie. Proszę opisać oznaczenie zawiesia jednocięgnowego: FK 2/1,6 3 Wg

 • F – zawiesie z pętlami zaciskanymi tulejami cylindrycznymi
 • K – pętle zaopatrzone w kausze
 • 2/1,6 – dopuszczalne obciążenie robocze zawiesia "DOR" (wyróżnik wielkości) 2 – bez obwiązywania przy zawieszaniu; 1,6 – DOR z obwiązywaniem przy zawieszeniu.
 • 3 – długość zawiesia
 • W – zawiesie o zwiększonej wytrzymałości
 • g – drut ocynkowany

10. Proszę powiedzieć, jak należy się zachować w określonych sytuacjach:

 • a) zostało uszkodzone łożysko oporowe haka - należy wymienić łożysko oporowe
 • b) konstrukcja suwnicy uległa korodowaniu - konstrukcję należy dokładnie oczyścić i zabezpieczyć przed korozją, warstwa zewnętrzna powinna być pomalowana pierwotnym kolorem.

Taka solidna porcja pytań i ćwiczeń powinna się Wam przydać, gdy w Internecie będziecie szukać materiałów do egzaminu UDT z suwnic. Pytania na suwnice przygotowali dla Państwa pracownicy Centrum Szkoleń – nie są to skopiowane z Internetu pytania. Zapraszamy na kursy na suwnice do Centrum Szkoleń. Oprócz profesjonalnego przygotowania teoretycznego gwarantujemy nielimitowane godziny ćwiczeń praktycznych.