• Centrum Szkoleń

Zapraszamy do zapoznania się z naszym parkiem maszyn

Dla naszych kursantów oddajemy 15 wózków widłowych wszystkich typów.

Podesty ruchome, Podnośniki koszowe - budowa i eksploatacja

DSC_0038Eksploatując podesty ruchome, trzeba pamiętać o kilku podstawowych rzeczach. Po pierwsze, należy mieć na uwadze, by była ona prowadzona zgodnie z nich przeznaczeniem, przy zachowaniu zasad bezpieczeństwa. Użytkownik podestu musi także zadbać o to, by zorganizować odpowiednią służbę nadzoru, obsługi i konserwacji, do której obowiązków należy kontrolowanie prawidłowej eksploatacji podestów ruchomych.

Sprawdzenie warunków podłoża

Przed rozpoczęciem użytkowania podestu należy zwrócić uwagę na wybór miejsca pracy, czyli na:

  • warunki terenowe,

  • sposób podparcia podwozia.

W najbliższym otoczeniu nie powinny znajdować się linie wysokiego napięcia, rusztowania, drzewa itp. Jeśli chodzi o ukształtowanie terenu, musi być ono zwarte, poziome i jednorodne. To sprawi, że przyjmie ono nawet bardzo duże naciski podczas pracy podestu. Dla pewności należy w ciągu jednego dnia roboczego kilka razy sprawdzić powierzchnię podłoża w celu sprawdzenia, czy nic nie zagraża stateczności podestu ruchomego.

Stosowanie odpowiednich środków ostrożności

Wykorzystując podesty ruchome, trzeba również pamiętać o zastosowaniu odpowiednich środków ostrożności. Jeśli pod miejscem pracy przebiega uzbrojenie terenu, czyli np. rury kanalizacyjne, kable energetyczne, trzeba je dokładnie odizolować, gdy nie ma możliwości ustawienia podestu w innym miejscu.

DSC_0013

Podobnie należy postąpić, gdy w niedalekiej odległości znajdują się sutereny, wykopy lub piwnice. W tej sytuacji konieczna jest szczególna ostrożność, ponieważ ciężar podestu może uszkodzić ścianę piwnicy lub spowodować obsunięcie się ziemi, a co za tym idzie – utratę stateczności.

Jeśli natomiast w pobliżu rozmieszczone są budynki, słupy lub rusztowania, należy zachować od nich bezpieczną odległość, czyli taką, która gwarantuje poziomy prześwit między podwoziem lub ruchomymi elementami podestu a stałymi obiektami.

Szczególną ostrożność trzeba zachować również wówczas, gdy podesty eksploatowane są w sąsiedztwie napowietrznych linii energetycznych. Wtedy należy przestrzegać dopuszczalnych odległości poziomych. Zostały one przedstawione w poniższej tabeli:

Lp.

Napięcie znamionowe linii (kV)

Dopuszczalna odległość pozioma (m)

1.

Do 1

3

2.

Powyżej 1 do 30

5

3.

Powyżej 30 do 110

10

4.

Powyżej 110 do 220

20

DSC_0042

Przygotowanie podestu do pracy

Operator, przed przystąpieniem do pracy na podeście, zobowiązany jest przeprowadzić odpowiednie czynności. Należą do nich:

  • zapoznanie się z treścią dziennika obsługi podestu, czyli z zapisami operatora poprzedniej zmiany lub konserwatora,

  • sprawdzenie usytuowania materiałów i narzędzi na platformie,

  • przeanalizowanie parametrów podestu oraz niebezpieczeństw znajdujących się w pobliżu, czyli wspomnianych wcześniej wysokich ścian, piwnic, rur kanalizacyjnych itp.,

  • dokładne sprawdzenie stanu podestu, czyli wycieków oleju, przetartych przewodów hydraulicznych i innych usterek, które mogą zagrażać bezpieczeństwu pracy,

  • ewentualne uzupełnienie poziomu oleju (również hydraulicznego) oraz smaru,

  • sprawdzenie poprawnego działania wszystkich mechanizmów (hamulców, urządzeń sygnalizujących i ostrzegawczych) i instalacji.

Praca operatora podestu ruchomego wymaga koncentracji i dokładności. Przestrzeganie wyszczególnionych powyżej zasad pozwoli zachować bezpieczeństwo w miejscu pracy i sprawi, że będzie ona przebiegać bez problemów w eksploatacji.