• Centrum Szkoleń

Zapraszamy do zapoznania się z naszym parkiem maszyn

Dla naszych kursantów oddajemy 15 wózków widłowych wszystkich typów.

Kursy bhp, szkolenia bhp, bezpieczeństwo i higiena pracy – przepisy BHP, które powinieneś znać

Szkolenia BHP

Proponujemy Wam dzisiaj temat nieco inny niż zwykle, ale wciąż żywo związany z naszą branżą. Szkolenia BHP [http://szkoleniabhp.edu.pl/] to zagadnienie związane z Centrum Szkoleń, o którym w najbliższym czasie nieco więcej napiszemy na naszej stronie. Oferujemy również kursy bhp wstępne, kursy bhp okresowe, kursy bhp dla pracowników i kursy bhp dla pracodawców. Nie o tym jednak będziemy dzisiaj pisać. Chcielibyśmy skupić się na najważniejszych dla pracownika przepisach bhp. Uważamy, że jest to bardzo istotne zagadnienie – bo jeśli my sami nie będziemy przestrzegać swoich praw, to kto za nas tego w zakładzie pracy dokona?

Obowiązki pracodawcy z zakresu bhp

Praca w zakładzie przestrzegającym zasad bezpieczeństwa i higieny pracy to jeden z priotyetów dobrze funkcjonującej firmy. Aby poznać wszystkie niezbędne informacje, dobrze jest skończyć kurs BHP. Pracownicy czasem nie zdają sobie sprawy z tego, że ich prawa w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy są świadomie przez pracodawców łamane. Nie pozwól, by to spotkało również Ciebie. W art. 207 k.p. czytamy, że do podstawowych obowiązków pracodawcy należą:

 • odpowiedzialność za stan bhp w zakładzie pracy,
 • obowiązek ochrony zdrowia i życia pracowników,
 • obowiązek znajomości przepisów o ochronie pracy, w tym przepisów oraz zasad bhp,
 • informowanie o zagrożeniach i działaniach zapobiegawczych

Ponadto artykuły 208 i 209 k.p. informują o:

 • współpracy pracodawców działających w tym samym miejscu,
 • działaniach w zakresie pierwszej pomocy w nagłych przypadkach,
 • działaniach w sytuacji zagrożenia życia lub zdrowia,
 • umożliwieniu samodzielnego działania pracowników w przypadkach nagłych.

Przepisy BHP pozwalają pracownikowi odmówić wykonania niektórych prac

Pracownik ma prawo do powstrzymania się od określonej pracy, zwłaszcza jeśli warunki pracy nie odpowiadają przepisom bhp, stwarzają bezpośrednie zagrożenie dla zdrowia lub życia pracownika albo praca grozi takiem niebezpieczeństwem innym osobom. Taką sytuacją może być np. niesprawny wózek jezdniowy.

Należy wiedzieć, że w takich wypadkach pracownik ma prawo powstrzymać się od wykonywania zadań służbowych lub zawiadomić przełożonego bez negatywnych konsekwencji z prawem do wynagrodzenia. Pracownik ma również prawo do powstrzymania się od wykonywania prac wymagających szczególnej sprawności psychofizycznej (jeśli stan psychofizyczny nie zapewnia wykonywania bezpiecznej pracy i stwarza zagrożenie dla innych osób).

Wyjątek od tych reguł stanowią zawody, w których obowiązkiem pracowniczym jest ratowanie życia ludzkiego lub mienia.

Ochrona pracy kobiet w świetle przepisów BHP

Kobiety zatrudnione w zakładzie pracy mają określone uprawnienia związane z rodzicielstwem – informuje o tym dział ósmy k.p.:

BHP dla pracowników i pracodawców
 • urlop macierzyński, dodatkowy urlop macierzyński, urlop rodzicielski (art. 179-184)
 • szczególna ochrona trwałości stosunku pracy (art. 177)
 • warunki pracy (art. 176, 178-179)
 • badania lekarskie i zwolnienia od pracy (art. 185)
 • urlop wychowawczy i uprawnienia z nim związane (art. 186)
 • przerwa na karmienie (art. 187)
 • zwolnienia od pracy – opieka nad dzieckiem – 2 dni w roku (art. 188)

Bezwzględnie zakazuje się pracy nocnej i w godzinach nadliczbowych kobietom w ciąży. Kobieta karmiąca ma prawo do wliczanych w godziny pracy przerw na karmienie.

Poniżej podajemy listę prac wzbronionych kobietom:

 • prace związane z wysiłkiem fizycznym i transportem ciężarów oraz wymuszoną pozycją ciała,
 • prace w mikroklimacie zimnym, gorącym i zmiennym,
 • prace w hałasie i drganiach,
 • prace narażające na działanie pól elektromagnetycznych, promieniowania jonizującego i nadfioletowego oraz prace przy monitorach ekranowych,
 • prace pod ziemią, poniżej poziomu gruntu i na wysokości,
 • prace w podwyższonym lub obniżonym ciśnieniu,
 • prace w kontakcie ze szkodliwymi czynnikami biologiczne,
 • prace w narażeniu na działanie szkodliwych substancji chemicznych,
 • prace grożące ciężkimi urazami fizycznymi i psychicznymi.

Środki ochrony indywidualnej według przepisów BHP

Jest jeszcze jeden bardzo ważny element przepisów stanowiących o bezpieczeństwie i higienie pracy, a mianowicie środki ochrony indywidualnej. Najbardziej typowymi środkami bhp są:

Wstępne i okresowe szkolenia bhp
 • odzież ochronna (np. płaszcze, kombinezony, spodnie
 • środki ochrony głowy (hełmy, kapelusze, czepki)
 • środki ochrony kończyn górnych (rękawice ochronne, ochraniacze nadgarstka)
 • środki ochrony kończyn dolnych (buty, trzewiki, trepy, getry)
 • środki ochrony twarzy i oczu (okluary, gogle, tarcze)
 • środki ochrony słuchu (hełmy przeciwhałasowe, nauszniki)
 • środki ochrony układu oddechowego
 • środki izolujące cały organizm (środki z doprowadzaniem powietrza)
 • środki ochrony przed upadkiem z wysokości (uprzęże, linki bezpieczeństwa, amortyzatory)
 • dermatologiczne środki ochrony skóry (kremy, pasty, maści, środki regenerujące i oczyszczające skórę).

Jeśli pracownik na danym stanowisku nie otrzymuje kompletu odzieży ochronnej lub innych środków ochrony indywidualnej, nie powinien podejmować pracy. Wykonywanie pracy bez tych elementów jest niezgodne z przepisami bhp.

Co pracownik może zrobić, gdy przepisy BHP nie są przestrzegane?

Przede wszystkim każdy powinien pamiętać o istnieniu Państwowej Inspekcji Pracy, która zajmuje się tropieniem tego rodzaju zaniedbań. Pod żadnym pozorem zaś nie wolno puszczać płazem pracodawcy jego zaniedbań. Jeśli ze względu na złe warunki lub niestworzenie odpowiednich warunków odchodzimy z zakładu pracy, warto zrobić coś, by przyszłe osoby na tym stanowisku mogły pracować bardziej komfortowo i zgodnie z zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy.