• Centrum Szkoleń

Zapraszamy do zapoznania się z naszym parkiem maszyn

Dla naszych kursantów oddajemy 15 wózków widłowych wszystkich typów.

Mini-słowniczek UTB: część 5.

Po krótkiej przerwie wracamy do naszej serii kursowej dotyczącej najbardziej istotnych pojęć z zakresu urządzeń transportu bliskiego. Dziś zaprezentujemy Wam kilka pojęć, które dotyczą bezpieczeństwa pracy przy jakimkolwiek wózku widłowym, podeście ruchomym czy też żurawiu. Są to zasady ogólne, jednak przestrzeganie ich jest niezwykle ważne. Wszystkie te informacje pomogą Ci przyjść na nasze szkolenia bardziej świadomym różnych zagadnień i przygotowanym do konkretnej nauki. Jeśli zaś na co dzień pracujesz jako operator jednego z urządzeń, to z pewnością potwierdzisz ważność naszych słów. Aby nie popaść w zbyt patetyczny ton, po prostu zapraszamy do przeczytania kolejnego artykułu.

 1. Stateczność – wózki widłowe, podesty ruchome, wszelkiego rodzaju dźwignice (suwnice, żurawie, wciągniki, dźwigi) posiadają parametr zwany statecznością. Jest to zdolność danego urządzenia do zachowania równowagi trwałej we wszystkich pozycjach roboczych przy obciążonym oraz nieobciążonym układzie hydraulicznym zgodnie z wytycznymi wytwórcy. Jednym słowem stateczność sprawia, że urządzenie nie chwieje się na podłożu, korzystanie z niego jest bezpieczne. Do tego pojęcia należy dołączyć również takie hasła, jak:

 • krawędź wywrotu – linia przebiegająca przez dwa skrajnie sąsiadujące punkty podparcia,

 • moment ustalający – tworzy go obciążenie od masy podwozia względem krawędzi wywrotu,

 • moment wywracający – tworzy go obciążenie od masy przenoszonego towaru względem krawędzi wywrotu.

 1. Mini-slowniczek UTB czesc 5 fot2Przyczyny utraty stateczności – bezpieczeństwu pracy na urządzeniu transportu bliskiego zagraża utrata omówionej wyżej stateczności. Utrata stateczności to chwianie się lub przewrócenie np. wózka widłowego czy ładowarki teleskopowej, a co za tym idzie zagrożenie dla zdrowia i życia operatora znajdującego się w środku maszyny i ewentualnych pracowników stojących w pobliżu. Podstawowe przyczyny jej utraty są następujące:

 • niestabilne podłoże,

 • zbyt gwałtowne sterowanie urządzeniem bądź wykonywanie kilku czynności jednocześnie - jazda i podnoszenie,

 • naniesienie własnych usprawnień i modyfikacji bez ustalenia tego z UDT,

 • nierównomierne rozłożenie ciężaru na widłach,

 • przeciążenie wózka,

 • kolizja z przeszkodą,

 • błędne działanie urządzeń zabezpieczających,

 • niesprawne urządzenie,

 • wykorzystanie urządzenia nie do celów jemu przeznaczonych.

 1. Elementy zabezpieczające – elementów i urządzeń zabezpieczających jest tak naprawdę bardzo wiele, są niezwykle szczegółowymi wytycznymi. Tutaj wymienimy kilka zagadnień, które według nas wydają się najważniejsze i mogą Was zainteresować:

 • ogranicznik ruchów i prędkości roboczych (podnoszenie i opuszczanie),Mini-slowniczek UTB czesc 5 fot2

 • system zabezpieczający sprawiający, że wózek jezdniowy zwalnia podczas wchodzenia w zakręt,

 • czujniki w podłodze, w fotelu, drzwiach i pasach,

 • kontrolki informujące o wszystkich zagrożeniach i awariach,

 • zabezpieczenia operatora przed oblaniem olejem hydraulicznym z pękniętego węża.

 1. Czynności obsługujące – Te dzielą się na trzy etapy. Każdy z nich jest równie ważny. Pierwszym etapem jest wykonanie niezbędnych czynności przed rozpoczęciem pracy: sprawdzenie ważności decyzji dla sprzętu, sprawdzenie stanu urządzenia, na którym będzie się pracować, sprawdzenie stanu urządzenia (pod kątem węży hydraulicznych, przewodów elektrycznych, uszkodzeń konstrukcji, kompletności części i mechanizmów), zapoznanie się z DTR-ką (definicja poniżej), ze wszystkimi diagramami i adnotacjami zastosowanymi przez producenta, odpowiednie przygotowanie miejsca pracy.

  Kiedy już wykonamy te czynności, możemy przystąpić do pracy właściwej na danym urządzeniu, np. na wózku widłowym czy żurawiu. Podczas pracy należy przestrzegać takich czynności, jak: wykonywanie działań zgodnie z zasadami ustalonymi przez UDT, zachowanie trzeźwości, skupienia (tu należy zwrócić uwagę na zasadę ograniczonego zaufania do pracowników i do swoich umiejętności), pamiętanie o stateczności i jej zachowaniu, zjeżdżanie tyłem z rampy i równi pochyłej. Choć wydaje się to śmieszne – należy zwracać uwagę na to, że urządzenia nie służą do podnoszenia ludzi (np. na widłach wózka jezdniowego podnośnikowego). Nie należy również wykonywać gwałtownych ruchów, nie podnosić palet w otoczeniu ludzi ani bezpośrednio nad nimi.

  Trzeci etap obejmuje obowiązki operatora po zakończeniu pracy. Należy tu wymienić przede wszystkim konieczność odstawienia urządzenia w określone miejsce, w którym znajduje się ono w czasie, gdy się z niego nie korzysta, sprawdzenie, czy maszyna podczas pracy nie uległa awarii, usunięcie zanieczyszczeń powstałych w trakcie pracy, podłączenie baterii (w przypadku rozładowania), dokonanie wpisu w zeszycie zmianowym.

 1. DTR – jest to jeden z najważniejszych dokumentów dla operatorów wszelkiego rodzaju urządzeń (wózków widłowych, ładowarek teleskopowych, żurawi, suwnic). Dokumentacja Techniczno-Ruchowa jest to dokument opracowany dla każdego sprzętu. Zawiera m.in.: rysunek zewnętrzny, instrukcję obsługi, wykaz części zamiennych, wykaz części zapasowych, instrukcję BHP, instrukcję konserwacji i smarowania. DTR powinna być zgodna z dyrektywą 2006/42/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 17 maja 2006 r.

Mamy nadzieję, że po tej lekturze (przyznamy, że to naprawdę sporo wiedzy!) będziecie wiedzieć więcej na temat obsługi urządzeń transportu bliskiego. Może ten temat zaciekawi Was na tyle, że sami zdecydujecie się na ukończenie szkolenia w Centrum Szkoleń? Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą http://www.centrumszkolen.net/kursy-na-podesty-ruchome/.