• Centrum Szkoleń

Zapraszamy do zapoznania się z naszym parkiem maszyn

Dla naszych kursantów oddajemy 15 wózków widłowych wszystkich typów.

Mini-słowniczek UTB: część 4.

Są takie urządzenia transportu bliskiego, które bardzo często pojawiają się w naszym codziennym życiu, z niektórych nawet bardzo często korzystamy. Są to windy, profesjonalniej zwane dźwigami. W dzisiejszym odcinku Mini-słowniczka skupimy się na kilku najważniejszych pojęciach dotyczących tychże właśnie urządzeń. Może to być szczególnie ciekawe, zwłaszcza dlatego, że wchodzimy z nimi w interakcję w wielu miejscach: w domu, w pracy, w różnego rodzaju urzędach, a nawet piętrowych sklepach. Oprócz wind omówimy również zagadnienia związane z żurawiami przeładunkowymi, czyli popularnymi dźwigami, które spotykamy na placu budowy. Zapraszamy do lektury kolejnych kart naszego wyjątkowego Słowniczka.

W naszej firmie Centrum Szkoleń prowadzimy również kursy na dźwigi i windy. Można dzięki temu stać się operatorem takiego urządzenia, zapoznać się z jego budową oraz nauczyć podstawowych sposobów dozoru urządzenia. Dźwigi i windy to urządzenia, które są oczywiście pod opieką Urzędu Dozoru Technicznego i na które wydajemy uprawnienia po odbyciu odpowiednich szkoleń ( www.centrumszkolen.net/kursy-na-dzwigi-i-windy/ ). Zaczniemy od bardzo podstawowego pojęcia, jakim jest budowa windy.

Mini-słowniczek UTB część 4Budowa windy – zgodnie z przyjętą definicją, winda jest rodzajem dźwigu zamontowanym na stałe w celu wykonywania ruchu pionowego (czasem do 15 stopni odchylenia od pionu) i przewożenia towarów bądź osób. Winda (dźwig) składa się z następujących elementów:
 • kabiny
 • szybu dźwigowego
 • maszynowni
 • prowadnicy
 • zespołu napędowego
 • przeciwwagi
 • ramy kabinowej
 • sterowania
 • siłownika
Zastosowanie dźwigów – zależnie od tego, do czego dana winda (dźwig) jest przeznaczona - czyli do przewozu określonego rodzaju obiektów – wyróżnia się następujące typy:
 • osobowe
 • szpitalne
 • samochodowe
 • towarowo-osobowe
 • towarowe
Osobowe to najbardziej typowe, spotykane w większości bloków/wieżowców urządzenia transportu bliskiego. Dźwigi szpitalne dostosowane są do rozmiarów łóżek szpitalnych oraz sprzętu medycznego, który również bywa przewożony, na przykład z chorym pacjentem. Samochodowe służą do przewozu różnego rodzaju pojazdów, drzwi windy muszą być więc odpowiednio szerokie, aby takie działania były możliwe. Towarowo-osobowe zezwalają na przewóz ludzi i przedmiotów, natomiast towarowe służą do transportowania samych obiektów, podczas pracy urządzenia człowiek nie ma do nich prawa wstępu.

Żuraw wieżowy – urządzenie popularnie zwane dźwigiem. Jest to najwyższe UTB, które może osiągać wysokość podnoszenia nawet do 100 m. Najczęściej występującą grupą żurawi są żurawie przeładunkowe służące coraz częściej w samochodach dostawczych oraz przy pojazdach ciężarowych wyposażonych w platformy przeładunkowe.

Mini-słowniczek UTB część 4 Kryteria podziału żurawi – istnieją dwa podstawowe kryteria podziału żurawi: nośność i specyficzne zastosowanie urządzenia. W pierwszej kategorii wyróżnia się żurawie lekkie, średnie, ciężkie. Drugi podział zawiera żurawie ogólnego przeznaczenia, żurawie przejezdne wzdłuż platformy pojazdu oraz żurawie do przeładunku drewna oraz żurawie przemysłowe, w tym stacjonarne, czyli zamontowane na stałym fundamencie.

Rodzaje wysięgników – w zależności od rodzaju i masy własnej ładunków transportowanych przez pojazd żurawie przeładunkowe są wyposażone w różnego rodzaju wysięgniki:
 • proste, jednoramienne o konstrukcji teleskopowej
 • przegubowe, złożone z dwóch ramion: ramienia głównego i ramienia teleskopowego
 • przegubowe, złożone z trzech ramion, z których najczęściej dwa mają konstrukcję teleskopową.
W dzisiejszym odcinku to już wszystko. Dziękujemy, że jesteście z nami i dzielicie się z nami swoimi pomysłami na nowe, ciekawe treści. Z pewnością zauważycie swoje pomysły i inspiracje nam przesłane, gdy regularnie będziecie śledzić nasz blog. Zapraszamy na kursy i szkolenia, na których każdy nie tylko zapoznaje się z niezbędnymi informacjami i definicjami, ale przede wszystkim uczycie się praktycznego obsługiwania urządzeń transportu bliskiego.