• Kursy na cherry picker

Zapraszamy do zapoznania się z naszym parkiem maszyn

Dla naszych kursantów oddajemy 15 wózków widłowych wszystkich typów.

Kursy obsługi podnośników cherry picker

Jedna z definicji podestów ruchomych Urzędu Dozoru Technicznego brzmi: „Podest ruchomy przejezdny to maszyna przejezdna przeznaczona do przemieszczania osób na stanowiska robocze, na których wykonują prace z platformy roboczej, przy założeniu, że osoby te wchodzą i schodzą z platformy w jej jednym określonym położeniu dostępu; składa się co najmniej z platformy roboczej z elementami sterowniczymi, wysięgnika i podwozia; może występować w wersji przegubowej lub nożycowej”. Dzisiejszą lekturę poświęcimy podestom ruchomym przejezdnym przegubowym, często też określanym jako „cherry picker”. Wyjaśnimy, czym różni się dany typ podestów od innych oraz jakimi zaletami cieszy się to urządzenie.

W podestach ruchomych z wysięgnikiem przegubowym występują dwa rodzaje napędu:

  • spalinowy – stosowany na otwartych przestrzeniach ze względu na wydobywające się podczas pracy spaliny
  • elektryczny – jest ekologiczną wersją urządzenia, którą stosuje się tam, gdzie nie można użyć podestu zasilanego paliwem.

Uprawnienia na podest cherry picker - charakterysytka podestu

Wózek widłowy nr.1

Wysokość robocza podestów przegubowych wynosi około 12 – 40 metrów. Podesty z wysokością podnoszenia do 20 metrów często stosuje się w ciasnych pomieszczeniach dzięki obrotowi w obrysie maszyny oraz zredukowanym gabarytom.

Napęd 4x4 zapewnia bezpieczeństwo i mobilność, dzięki czemu podest przejezdny przegubowy często stosuje się na nieutwardzonych powierzchniach. Te zwyżki świetnie sprawdzają się w miejscach, gdzie występują wszelkie przeszkody. Boczny wysięgnik przegubowy pozwala w trakcie pracy na urządzeniu omijać kable, przewody trakcyjne, przewody elektryczne, gałęzie itd.

Cherry picker

Na zachodnim rynku często używa się nazwy cherry picker w celu określenia podestów przegubowych. Nie warto się bać zagranicznego czasami niezrozumiałego dla nas słownictwa. Jest to zwykły podest ruchomy przejezdny z wysięgnikiem przegubowym.

Ciasna współpraca naszego rynku z rynkiem zachodnim, wspólne gospodarcze przestrzenie oraz rozwój przemysłu spowodował, że coraz więcej zagranicznej terminologii wchodzi do powszechnego użytku w naszym kraju. Przykładem mogą służyć nazwy, jak Reach-Truck zamiast wózki wysokiego składu albo Manitou zamiast ładowarki teleskopowe itd.

Szkolenie w naszej firmie

Jako firma od lat prowadząca działalność w zakresie realizacji szkoleń na urządzenia transportu bliskiego oraz wynajmu maszyn przemysłowych, za swój obowiązek uważamy przypomnieć Państwu, że niezbędnym warunkiem do bezpiecznej obsługi urządzeń jest zapoznanie się z instrukcją oraz Dokumentacją Techniczno-Ruchową maszyny.