• Centrum Szkoleń

Zapraszamy do zapoznania się z naszym parkiem maszyn

Dla naszych kursantów oddajemy 15 wózków widłowych wszystkich typów.

Książki - Literatura fachowa z zakresu urządzeń transportu bliskiego – co polecamy naszym kursantom?

Książki wózki widłowe

Zadajecie nam czasem podczas kursów pytanie o dobre podręczniki do nauki teorii dotyczącej danej kategorii urządzeń lub innych zagadnień, z których przygotowujecie się do egzaminu w Centrum Szkoleń. Dlatego postanowiliśmy przygotować w tym tygodniu listę najważniejszych podręczników, które, naszym zdaniem, ułatwią Wam naukę i przyswajanie wiedzy teoretycznej niezdbędnej do zdania egzaminu UDT lub jakiegokolwiek innego egzaminu w naszej firmie. Głównym problemem wśród kursantów jest brak możliwości wyboru pomiędzy kilkoma podręcznikami z danego zakresu (sytuacja, w której jest więcej niż dwa podręczniki o tym samym urządzeniu, jest naprawdę rzadkością). Zapraszamy na krótki przegląd najważniejszej literatury fachowej.Urządzenia transportu bliskiego

Dysponujemy najlepszymi podręcznikami do nauki obsługi urządzeń transportu bliskiego: wózków widłowych, ładowarek teleskopowych, podestów ruchomych, żurawi oraz suwnic. Dzięki przygotowanym na ich podstawie materiałom dla kursantów zdanie egzaminu UDT nie powinno stanowić problemu, jeśli jednak ktoś chciałby odwołać się do źródła, to podajemy najważniejsze pozycje podręcznikowe.

Wózki widłowe

Książki wózki widłowe
 • D. Kozłowski, K. Dębski, Wózki jezdniowe podnośnikowe. Wybrane zagadnienia dotyczące konserwacji i użytkowania, Wydawnictwo KaBe, Krosno 2006, 150 s.
 • L. Michalski, P. Nowak-Borysławski, Wózki jezdniowe. Praktyczny poradnik do szkoleń, Tarbonus, Kraków 2014, wyd. 3, 227 s.
Książki wózki jezdniowe podnośnikowe

Obie książki są bardzo dobrymi podręcznikami, jednakże Wózki jezdniowe. Praktyczny poradnik do szkoleń bardziej zwracają uwagę – jak głosi podtytuł – na praktyczne aspekty pracy z wózkami. Dzięki temu jest to podręcznik bardziej przystępny, łatwo i przyjemnie się go czyta. Na uwagę zasługują liczne ilustracje i wygodne, poręczne wydanie w miękkiej okładce. Budowa jest przejrzysta, dzięki charakterystycznej szacie graficznej książka ta nabiera wrażenia lekkości, dzięki czemu dobrze się ją czyta.

Wózki jezdniowe podnośnikowe. Wybrane zagadnienia dotyczące konserwacji i użytkowania zaś jest pozycją wymagającą więcej skupienia, zawiera wiele definicji i informacji, których nie znajdziecie w pierwszym podręczniku: np. rozbudowane działy o prawie UE dotyczącym umieszczania na rynku nowych i używanych wózków jezdniowych podnośnikowych, o wymianie butli gazowej oraz rodzajach paliwa w wózkach widłowych. Książka zawiera również bardzo dokładny podział wszystkich typów wózków. Sądzimy, że obie pozycje są bardzo dobre i polecamy je naszym kursantom, ponieważ uzupełniają się i mogą stanowić dobrą powtórkę po kursie na wózki jezdniowe i przed egzaminem UDT na operatora wózków 2wjo.

Ładowarki teleskopowe

Ładowarki teleskopowe książki
 • P. Sosiński, Ładowarki teleskopowe. Poradnik operatora, KaBe, Krosno 2013, 238 s.

W wypadku ładowarek teleskopowych wybór jest znacznie mniejszy – podręczników jest jak na lekarstwo. Udało się nam znaleźć jeden, całkiem zgrabnie wyglądający i przekazujący wiedzę w sposób uporządkowany. Mamy tu więc ogólną charakterystykę ładowarek teleskopowych, podstawy elektroniki, rozdział traktujący o silnikach wysokoprężnych oraz elementach hydrauliki, eksploatację ładowarek teleskopowych i ich budową, technologię robót oraz podstawowe wiadomości z zakresu bhp. Podręcznik zawiera liczne ilustracje, pomagające zrozumieć omawiane zagadnienia.

Podesty ruchome

Podesty ruchome książki

W zakresie teorii obsługi podestów ruchomych polecamy "trojaczki" autorstwa Włodzimierza Skrzymowskiego:

 • W. Skrzymowski, Podesty ruchome masztowe samowznoszące. Budowa i eksploatacja, KaBe, Krosno 2003
 • W. Skrzymowski, Podesty ruchome wiszące. Budowa i eksploatacja, KaBe, Krosno 2004
 • W. Skrzymowski, Podesty ruchome przejezdne. Budowa i eksploatacja, KaBe, Krosno 2011

Cały cykl pozwala zapoznać się ze wszystkimi rodzajami podestów ruchomych, zarówno z kategorii 1P, jak i 2P. Jest to seria utrzymana w jednym stylu, dzięki czemu komuś, kto zapozna się z jednym z podręczników, łatwo będzie się korzystało z pozostałych. Niewątpliwie jest to zaleta.

Żurawie

Książki HDS

Jest dość duży problem z wyborem literatury dotyczącej żurawi, bowiem nie istnieje jeden podręcznik zbierający całą wiedzę z ich zakresu, a te, które są na rynku, często są po prostu niedostępne. Kurs na żurawie to bardzo potoczne określenie, niesprecyzowane i nie oddające istoty probemu, ponieważ mamy kurs na żurawie samojezdne (2Ż), kurs na żurawie HDS (2Ż) oraz kurs na żurawie wieżowe (1Ż).

 • M. Jodłowski, Operator żurawi samojezdnych,
 • W. Skrzymowski, Żurawie samojezdne i wieżowe. Konserwacja i montaż.
 • R. Truchliński, Żurawie przeładunkowe typu HDS, Liwona, 127 s.

Szczerze możemy polecić ten podręcznik, który skonstruowany jest na zasadzie pytań i odpowiedzi. Doskonale przydaje się do przygotowania przed egzaminem. Zawiera takie zagadnienia, jak: elementy konstrukcyjne żurawia HDS, obowiązki operatora żurawia przeładunkowego HDS, eksploatacja żurawia przeładunkowego, podnoszenie ładunku, liny, zawiesia, haki, układ hydrauliczny.

 • W. Skrzymowski, Żurawie przeładunkowe. Montaż i konserwacja, KaBe, Krosno 2010, 316 s.
 • Obsługa żurawi wieżowych. Budowa i eksploatacja, KaBe, Krosno 2008, 332 s.

Suwnice

Książki Suwnice

Tutaj również mamy do dyspozycji podręczniki wydawnictwa KaBe.

 • M. Chimiak, Konserwacja suwnic, KaBe, Krosno 2008
 • M. Chimiak, Budowa suwnic i cięgników oraz ich obsługa, KaBe, Krosno 2009

Podręczniki te składają się z podstawowych działów, takich, jak: akty prawne dozoru technicznego, rodzaje i podział oraz dane techniczne suwnic, cięgników. Ważnym rozdziałem jest rozdział 6., traktujący o urządzeniach zabezpieczających w suwnicach i cięgnikach. Dodatkowo mamy informacje z zakresu zawiesi i pomocniczego sprzętu przeładunkowego oraz główne obowiązki obsługującego. Na końcu podręcznika znajdują się podstawowe przepisy bhp przy obsłudze cięgników i suwnic oraz wykaz typowych usterek urządzeń.

Mamy nadzieję, że ten poradnik pomoże Wam wybrać najlepszy podręcznik, dostosowany do zakresu, zagadnień, z których chcecie się przygotować. Zapraszamy na kursy na urządzenia transportu bliskiego w Centrum Szkoleń. W przyszłości mamy zamiar przygotować artykuł dotyczący literatury fachowej dla magazynierów, szkoleniowców bhp, pracowników i pracodawców oraz osób robiących w naszej firmie kursy SEP na elektryków. Tymczasem bardzo dziękujemy Wam za uwagę.