• Centrum Szkoleń

Zapraszamy do zapoznania się z naszym parkiem maszyn

Dla naszych kursantów oddajemy 15 wózków widłowych wszystkich typów.

Pytania i odpowiedzi do testu egzaminu UDT na żurawie przeładunkowe IIŻ 2Ż

Żurawie przeładunkowe - Egzamin

Szanowni kusanci! Cieszymy się, że z nami jesteście i korzystacie z naszych porad, artykułów, które regularnie publikujemy na naszym firmowym blogu. Dziś postanowiliśmy zeserwować Wam kolejną część z serii Pytania i odpowiedzi na egzamin UDT: Pytania i odpowiedzi do egzaminu UDT na żurawie IIŻ. Wiemy, że wiele osób poszukuje w sieci tego typu informacji, chcemy więc pomóc je odnaleźć. Korzystając z informacji na naszej stronie możecie być pewni, że treści o urządzeniach transportu bliskiego, tym razem o żurawiach IIŻ są merytorycznie poprawne. Przygotowywane są przez naszych specjalistów. Jeśli o żurawiach samojezdnych, żurawiach HDS chcesz się dowiedzieć więcej, chcesz nauczyć się obsługiwać tego rodzaju maszyny, to zapraszamy na nasz kurs na żurawie.

Przykładowy TEST UDT na ŻURAWIE PRZEŁADUNKOWE i SAMOJEZDNE IIŻ

1. Czego dowiadujemy się z normy PN-ISO 4306-1:1999?

Norma ta informuje nas, że żurawie zaliczane są do dźwignic, określanych jako maszyny o pracy przerywanej, przeznaczone do podnoszenia i przemieszczania ładunków w przestrzeni za pomocą haka lub innego urządzenia chwytającego.

2. Jakie rodzaje badań technicznych przeprowadza się przy żurawiach przeładunkowych? Proszę je krótko opisać.

 • Odbiorcze – wykonywane przed wydaniem pierwszej decyzji zezwalającej na eksploatację urządzenia;
 • okresowe – wykonywane w określonych terminach;
 • doraźne – eksploatacyjne i kontrolne, powypadkowe lub poawaryjne.

3. Proszę podać definicję żurawi przeładunkowych

Żurawie przeładunkowe są maszynami o napędzie hydraulicznym. Składają się z kolumny obracającej się w podstawie i wysięgnika osadzonego na szczycie kolumny. Instalowane są zazwyczaj na pojeździe (także przyczepie), względnie mogą być zabudowane na stałym fundamencie.

4. Jakie uprawnienia niezbędne są do obsługiwania żurawi przenośnych? Co to jest żuraw przenośny?

Do obsługiwania żurawi przenośnych potrzebne są uprawnienia kategorii IIŻ. Żuraw przenośny to taki żuraw, który można przenosić z samochodu na samochód.

5. Proszę wymienić 5 urządzeń i elementów zabezpieczających stosowanych w żurawiach IIŻ

Opuszczanie awaryjne, poziomice, ogranicznik ruchów i prędkości roboczych, podpory hydrauliczne i ich blokady, czujniki pomiaru wiatru.

Egzamin na żurawie

6. Jakie mogą być przyczyny utraty stateczności żurawia? Wymień 4.

Przeciążenie żurawia, zbyt duża siła wiatru, źle rostawiony – niewypoziomowany – żuraw, nierównomierne rozłożenie ładunku na samochodzie.

7. Jakie są są dwa sposoby usztywnienia ramy podwozia?

 • a) zastosowanie blokad mechanicznych lub hydraulicznych osi resorowanych pojazdu.
 • b) przy pomocy rozsuwanych lub wychylnych podpór, które równocześnie pozwalają na zwiększenie stateczności urządzenia.

8. Proszę wymienić 6 najważniejszych obowiązków operatora żurawia IIŻ po zakończonej pracy

 • Odstawić urządzenie w miejsce wyznaczone lub takie, aby innym użytkownikom nie utrudniać pracy
 • Złożyć podpory
 • Sprawdzić, czy podczas pracy maszyna nie uległa awarii
 • Złożyć żuraw do pozycji transportowej
 • Usunąć zanieczyszczenia powstałe podczas pracy na żurawiu IIŻ i jego obszarze
 • Dokonać wpisu do zeszytu zmianowego urządzenia

9. Co to jest zawiesie? Jak zawiesia dzielimy?

Zawiesie jest to pomocniczy sprzęt do dźwignic i służy do podwieszania/ podtrzymania podnoszonych i transportowanych ładunków. Zawiesia dzielą się na: zawiesia ogólnego przeznaczenia (pasowe, linowe, łańcuchowe) i zawiesia specjalnego przeznaczenia (uchwyty, trawersy, chwytaki).

10. Proszę wymienić 8 elementów budowy żurawia

 • a) ramię główne (I);
 • b) siłownik hydrauliczny ramienia I wysięgnika;
 • c) hak;
 • d) kolumna żurawia;
 • e) mechanizm obrotu kolumny napędzany siłownikiem hydraulicznym;
 • f) zbiornik oleju;
 • g) urządzenia sterownicze;
 • h) podpora i wspornik

To już wszystkie przygotowane przez nas pytania i odpowiedzi do egzaminu UDT na żurawie samojezdne.

Dziękujemy Wam za zapoznanie się z naszym przykładowym testem UDT na żurawie IIŻ. Po więcej informacji zapraszamy do Centrum Szkoleń. W przyszłości opublikujemy również pytania i odpowiedzi do egzaminu UDT na podesty ruchome. Czekajcie cierpliwie.