• Centrum Szkoleń

Zapraszamy do zapoznania się z naszym parkiem maszyn

Dla naszych kursantów oddajemy 15 wózków widłowych wszystkich typów.

10 pytań i odpowiedzi na Egzamin UDT na Wózki Widłowe

Logo UDTDziś postanowiliśmy rozpocząć dla was nową serię artykułów. Wierzymy, że będą one dla Was niezwykle przydatne. W naszych nowych tekstach postanowiliśmy zrobić coś, czego jeszcze nigdy wcześniej nie było – w atrakcyjnej formie przedstawiamy więc pytania egzaminacyjne wraz z odpowiedziami. Jakich zagadnień możesz się spodziewać na sto procent na egzaminie dozorowym? Czy wśród pytań są dla Ciebie nieznane zagadnienia? Nie pozwól, by taka sytuacja spotkała Cię podczas sprawdzenia Twojej wiedzy teoretycznej w trakcie egzaminu Urzędu Dozoru Technicznego. Dziś publikujemy pierwszą część pytań. Życzymy miłej lektury i zapraszamy na kursy w firmie Centrum Szkoleń.

1. Proszę wymienić akty prawne dotyczące Urzędu Dozoru Technicznego:

 • Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym,
 • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 16 lipca 2002 r. w sprawie rodzajów urządzeń technicznych podlegających dozorowi technicznemu,
 • Rozporządzenia Rady Ministrów z dn. 3 lutego 2003 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie rodzajów urządzeń technicznych podlegających dozorowi technicznemu,
 • Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 18 lipca 2001 r. w sprawie trybu sprawdzania kwalifikacji wymaganych przy obsłudze i konserwacji urządzeń technicznych,
 • Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 lutego 2003 zmieniające rozporządzenie w sprawie trybu sprawdzania kwalifikacji wymaganych przy obsłudze i konserwacji urządzeń technicznych (zgodnie z tym wózki widłowe wymagają uprawnionej obsługi i konserwacji. Wymagania te obowiązują od 25 września 2003 (konserwator musi mieć uprawnienia).
 • Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z 29 października 2003 w sprawie warunków technicznych dozoru techn. w zakresie eksploatacji niektórych urządzeń transportu bliskiego,

2. Czy operator urządzeń transportu bliskiego może zostać ukarany grzywną lub pozbawieniem wolności?

Tak, istnieją takie sytuacje.

3. Za jakie zachowania grozi kara grzywny lub pozbawienia wolności?

 • gdy urządzenie jest nieodebrane przez UDT,
 • gdy używamy urządzenia wbrew decyzji UDT,
 • gdy modyfikujemy urządzenie bez zgody UDT.

4. Od kiedy wózki widłowe zostały objęte dozorem technicznym?

Wózki zostały objęte dozorem technicznego zgodnie z rozporządzeniem Rady Min. z 16 lipca 2002 w spr. rodzajów urz. techn. podlegających dozorowi technicznym.

5. Na prowadzenie jakich wózków zezwalają uprawnienia IIWJO?

Uprawnienia IIWJO zezwalają na prowadzenie wózków jezdniowych z wyłączeniem specjalizowanych – czyli ładowarek teleskopowych. Są to wózki widłowe ze zmiennym wysięgiem. Na ładowarki teleskopowe potrzebne są uprawnienia kategorii IWJO.

Egzamin UDT

6. Kto może obsługiwać wózki specjalizowane – proszę podać wymagania.

Wózki widłowe specjalizowane obsługiwać mogą tylko osoby, które zdobyły uprawnienia kategorii IWJO – jest to osobna kategoria, pozwala ona na bycie operatorem wszystkich poziomów wózków jezdniowych (zawiera również kategorię IIIWJO i IIWJO).

7. Co zawiera księga rewizyjna?

 • Dokumentację techniczną,
 • instrukcję obsługi,
 • protokoły z badań okresowych wózka,
 • decyzję UDT o dopuszczeniu do eksploatacji lub nie,
 • dziennik konserwacji wózka,
 • deklarację zgodności,
 • informacje o wózku - numer ewidencyjny wózka,
 • informacje o użytkowniku wózka.
Użytkownicy wózków widłowych mają obowiązek prowadzić Dziennik Konserwacji Wózka Widłowego (z aktualnymi wpisami przeglądów i napraw).

8. Jakie informacje zawiera zielona naklejka UDT?

Na naklejce UDT w samym środku znajduje się logo Urzędu Dozoru Technicznego – białe litery na zielonym tle. U dołu naklejki widoczny jest adres strony internetowej Urzędu. Najważniejszą część naklejki stanowi jej obramowanie. Jest to miejsce przeznaczone do zaznaczenia terminu następnego obowiązkowego przeglądu urządzenia. Z prawej strony znajdują się miesiące od 1 do 12, z lewej lata. Dzięki temu znany jest miesiąc i rok następnego przeglądu UDT.

9. Proszę wymienić formy dozoru technicznego.

 • Forma pełna
 • badania odbiorcze,
 • okresowe,
 • badanie doraźne (nadzwyczajne).
Rodzaje badań doraźnych:
 • Eksploatacyjne,
 • kontrolne,
 • poawaryjne lub powypadkowe.
Badania techniczne doraźne, eksploatacyjne, powypadkowe i poawaryjne przeprowadza się na wniosek eksploatującego.

10. Kto może wstrzymać eksploatację urządzeń transportu bliskiego?

Eksploatację urządzeń transportu bliskiego może wstrzymać
 • Urząd Dozoru Technicznego, konserwator, operator
 • zawiesić uprawnienia może tylko UDT.